Poradnia  Małżeńska , Rodzinna  i  Rozwodowa oraz Gabinet Psychologiczny mgr Marii Łętowskiej-Hansen, rozwód, mediacjeMgr Maria Łętowska-Hansen - wieloletni biegły sądowy, diagnosta i doświadczony terapeuta. Obecnie prowadzi terapię wielu małżeństw w różnych stadiach konfliktów. Terapia nakierowana jest głównie na łagodzenie napięć, doprowadzenie do znalezienia form porozumienia między małżonkami, ujednolicenia postaw wobec dzieci i linii wychowawczej. W sytuacjach zaawansowanego kryzysu możliwe jest otrzymanie wstępnej porady prawnej, pomoc w przygotowaniu pism do Sądu, skierowanie do doświadczonego i sprawdzonego adwokata.


Poradnia Małżeńska

Małżeństwo – diagnoza i terapia w zaburzeniach pożycia małżeńskiego, mediacje, łagodzenie konfliktów, poprawa komunikacji i porozumienia. Proponujemy pomoc we wszystkich problemach związanych z pożyciem małżeństwa. Zaczynamy od badania par narzeczeńskich przed decyzją małżeńską w kierunku uniknięcia ewentualnych pomyłek, z powodu rażącego niedoboru charakterów, temperamentów, zamiłowań, światopoglądu, tradycji rodzinnych. Po wnikliwym zbadaniu rodzaju problemów występujących w pożyciu - z punktu widzenia każdego z małżonków - dążymy do poprawy komunikacji w związku, zrozumienia własnych potrzeb, ale i błędów, które można naprawić. Uczymy rozumieć potrzeby i przeżycia współmałżonka. Prowadzimy indywidualną psychoterapię osób źle czujących się i funkcjonujących w małżeństwie.


Poradnia Rodzinna

Rodzina – badania i terapia dzieci w sytuacjach konfliktów małżeńskich, wsparcia i pomoc w konfliktach rodzinnych osób dorosłych. Zajmujemy się problemami rozwojowymi, wychowawczymi i emocjonalnymi, terapią dzieci z dolegliwościami na tle psychogennym, emocjonalnym.


Poradnia Rozwodowa

Rozwód – aktywna pomoc w sytuacjach przedrozwodowych, praktyczne porady w trakcie rozwodu, łagodzenie negatywnych skutków w rodzinie (dzieci), pomoc w negocjacjach między stronami (w kwestiach rodzinnych), uzgadnianie stanowisk. W wypadku zaawansowanego konfliktu i konieczności podjęcia kroków rozwodowych udzielamy praktycznych porad, łagodzimy spory w rodzinie, prowadzimy mediację w różnych sprawach osobistych. Psychoterapia pomaga przetrwać najtrudniejszy okres rozpadu rodziny, ból po niespodziewanym lub trudnym rozstaniu.

 • Czy można uniknąć rozwodu mimo ostrych konfliktów?
 • Czy dzieci muszą cierpieć przy rozwodzie rodziców?
 • Czy seks w małżeństwie musi być nudny?
 • Czy można rozwieść się "kulturalnie"?
 • Czy rozwiedzeni muszą się nienawidzić?
 • Czy zdrada zawsze prowadzi do rozwodu?
 • Czy można przyjaźnić się po rozwodzie?
 • Czy można rozwieść się szybko i zgodnie?
 • Co to jest mediacja, negocjacja i poradnictwo rozwodowe?

Na te i 100 innych ważnych pytań odpowie w indywidualnej rozmowie doświadczony doradca mgr Maria Łętowska-Hansen, biegły sądowy, wieloletni pracownik Sądu i Poradni Małżeńskiej.


Psycholog Sądowy

  Mediacje:
 • małżeńskie,
 • rodzinne,
 • między sprawcą a ofiarą.

Mediacje prowadzą mediatorzy z uprawnieniami z listy Sądu Okręgowego i listy Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych.

  Opinie psychologiczno-sądowe:
 • przyczyny konfliktów w rodzinie;
 • ocena predyspozycji wychowawczych;
 • podział władzy rodzicielskiej;
 • diagnoza sfery intelektualnej, osobowościowej, emocjonalnej i społecznej u dorosłych, młodzieży i dzieci.
  Badania psychologiczne:
 • ocena dojrzałości szkolnej u 6-latków;
 • diagnoza trudności dyslektycznych;
 • diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD).
  Psychoterapia:
 • dorośli;
 • dzieci.

Psychiatra

Diagnoza, terapia i psychoterapia.
Nerwice, stany depresyjne, bezsenność, trudności w koncentracji uwagi, stresy, lęki i przeciążenia.

Badania i opinie lekarsko-psychiatryczne. Ocena stanu psychicznego.


Specjaliści współpracujący z naszą poradnią mają uprawnienia biegłych sądowych i na co dzień wydają dla Sądu opinie w najtrudniejszych cywilnych sprawach rodzinnych i małoletnich. Trafność w diagnozie problemu jest podstawą skutecznej terapii.


Nasz gabinet mieści się w Centrum Warszawy przy ul. Świętojerskiej 4. Umawiamy się telefonicznie na spotkanie ze specjalistą w tygodniu od poniedziałku do soboty, w różnych godzinach odpowiednich dla pacjentów i podopiecznych.

Telefony kontaktowe: (0-22) 793-53-91; 0-502-243-507; 0-507-084-194; email@poradniarodzinna.pl


Kierownik Poradni
mgr Maria Łętowska-Hansen